f1.jpgf2.jpgf3.jpgf4.jpgf5.jpgf6.jpg

Historia

Firma Franki Fundamenty S. A. w Poznaniu wywodzi swą działalność i tradycje od firmy, założonej w 1911 roku w Belgii przez inż. Egdara Frankignoul. Urodzony 24 IX 1882 r. na peryferiach miasta Liege w Belgii. 

W 1909 roku opatentował pal, zwany potocznie palem FrankiPodczas niemal stuletniej działalności grupa firm Franki wyspecjalizowała się przede wszystkim w dziedzinie   fundamentów specjalnych,    w zakresie tzw. głębokiego fundamentowania.

Już w 1936 roku istniała w Polsce filia pod nazwą „PALE FRANKI”.

W okresie powojennym firma Franki pojawiła się na polskim rynku budowlanym  w dniu 1 lutego 1999 jako spółka Travaux Speciaux Franki Sp. z o. o. w Poznaniu, przejmując działalność i wszystkie skladniki majątkowe łącznie z zatrudnionymi pracownikami po Przedsiębiorstwie Budowlanym „Harvey” w Poznaniu.

Spółka Travaux Speciaux Franki (później franki Fundamenty Sp. z o. o.) była własnością w całości kapitału francuskiego – Grupy Fayat do roku 2013 gdy odkupił ją kapitał w całości polski – Spółka Via Polonia w Poznaniu. Do połowy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku Spółka TS Franki odpowiadając na potrzebę chwili, skierowała większość swych sil wytwórczych na zadania związane z renowacją i uszczelnianiem wałów p-powodziowych rzeki Wisły i jej dopływów.

 

                                                             

Nie zaniechano przez to działań związanych z głębokim fundamentowaniem. Zwiększano potencjał wykonawczy zarówno w zakresie parku maszynowego jak doskonalenia kwalifikacji załogi. Inwestowano w zaplecza, tak maszynowo narzędziowe jak i administracyjno-techniczne.

Siedzibę zarządu Spółki przeniesiono z Alei Niepodległości w Poznaniu do obiektu przy ul. Krzywej 19 w Poznaniu, przekształconego na Biuro Spółki od 2006 roku.  Z powodów marketingowych zdecydowano się też na zmianę nazwy Spółki na Franki Fundamenty Sp. z o. o. w Poznaniu z dniem 17 lipca 2006 roku aby lepiej przybliżyć potencjalnym klientom rodzaj usług firmy niż poprzednia w języku francuskim.

Bazę Sprzętu zlokalizowaną przy ul. Michałowo 60 w Poznaniu w dzierżawionej posesji, przekształcono w odpowiadający zapotrzebowaniu technicznemu budów - obiekt zdolny do konserwacji i remontu maszyn oraz regeneracji osprzętu wiertniczego.

W Biurze Spółki jeszcze przy ul. Krzywej 19, powołano własną pracownię projektową realizująca zarówno projekty wykonawcze jak i opracowania i kosztorysy dla celów ofertowania usług.  Od  października 2014 roku przeniesiono siedzibę Zarządu i Biura Spółki do wieżowca przy ul. Bystrej 7 w Poznaniu. Spółka od początku działa pod kierownictwem Prezesa pana Ewarysta Sobierajskiego.

Zarząd dostrzega korzyści i możliwości wynikające z inwestowania w zasoby ludzkie – walory intelektualne i zaangażowanie pracowników tak dozoru, administracji jak i produkcyjnych. Umożliwia się chętnym pracownikom zdobywanie nowych kwalifikacji, w szczególności uprawnień operatorów, uprawnień elektrycznych, spawalniczych, hakowych, uprawnień budowlanych dla inżynierów czy studiów doktoranckich z zakresu geotechniki.

Rygorystycznie przestrzegana jest zasada corocznych szkoleń okresowych BHP dla stanowisk robotniczych i szkoleń okresowych dla kierowników, majstrów, pracowników biurowych i inżynieryjno technicznych.

Spółka prenumeruje poradniki i pisma techniczne i ekonomiczno-prawne, a współpraca z Katedrą Geotechniki Politechniki Gdańskiej weszła już na stałe do dobrej praktyki Firmy w zakresie kontroli jakości i oceny wykonanych obiektów oraz doskonalenia wiedzy zawodowej kadry inżynieryjno-technicznej.

Od sierpnia 2014 roku przekształcono formę własności Spółki ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Aktualna nazwa Spółki to Franki Fundamenty S. A. w Poznaniu.

Do zakresu usług budowlanych Spółki, oprócz wspomnianych już prac przy modernizacjach wałów przeciwpowodziowych w technologii WIPS i DSM, należy wykonywanie pali i kolumn betonowych lub betonowo-gruntowych formowanych w gruncie w technologii CFA, Spire, CMC, DSM i Jet grouting, pod nowe obiekty. renowacje starych, często średniowiecznych murów jak np. zabytek klasy 0 – Kościół Św. Jan Chrzciciela przy zamku w Malborku, za pomocą kolumn iniekcyjnych pod fundamenty, wzmacnianie i stabilizacja podłoża pod filarami istniejących mostów i wiaduktów, wzmacnianie i stabilizacja nasypów pod linie kolejowe, drogi, linie tramwajowe.

Wzmacnianie i wykonywanie kotew gruntowych pod obudowy nadbrzeży portów, bulwarów rzecznych itp. Mikropale i pale pod słupy estakad i trakcji oraz linii elektrycznych WN i NN, pod podpory ekranów przeciwakustycznych oraz wieże telefonii komórkowej, pod fundamenty ciężkich maszyn i zbiorników np. zbiornik w Browarze Okocim.

Obudowy głębokich wykopów szerokoprzestrzennych ścianą szczelną lub ścianą typu „Berlinka” i wiele innych opartych na technologii głębokiego wiercenia i betonowania lub uszczelniania czy wzmacniania podłoża gruntowego. Klientami Spółki są Elektrownie, wykonawcy dróg krajowych i wojewódzkich, wykonawcy stadionów i portów morskich, Pracownie Konserwacji Zabytków, Kościoły i Szkoły Wyższe, deweloperzy, Zarządy Gospodarki Wodnej i inwestorzy przemysłowi oraz Zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Spółka realizowała prace przy wzmacnianiu podłoża gruntowego dla takich obiektów jak „Stary Browar” w Poznaniu, „Manufaktura” w Łodzi, Stadion Śląski w Chorzowie, obiekty Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Poznańskiej oraz AWF w Poznaniu, budowa drogi ekspresowej S-7 Warszawa – Gdańsk na odcinku Miłomłyn – Pasłęk, modernizacja drogi krajowej S-1 Bielsko-Biała – Cieszyn (pale pod ekrany), węzły i obwodnice drogowe w Kielcach - ostatnio też przy modernizacji linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”  w celu dostosowania go do warunków technicznych dla kursowania pociągów z maksymalną prędkością 160 km/ godz., rozbudowa i przebudowa Ronda Kaponiera w Poznaniu – rozbiórka i budowa nowego Mostu Uniwersyteckiego.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje wszystkich obiektów i technologii głębokiego fundamentowania wykonanych i planowanych przez Spółkę Franki Fundamenty S. A. w Poznaniu.