f1.jpgf2.jpgf3.jpgf4.jpgf5.jpgf6.jpg

O firmie

Firma należy do czołowych przedsiębiorstw inżynieryjnych zajmujących się problematyką podłoża budowlanego. Podejmuje się realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zadań w dziedzinie geotechniki budowlanej, stosując specjalistyczne technologie. Zakres jej działalności obejmuje m.in.:

fundamentowanie technologią pali przemieszczeniowych CMC o średnicach: 250 ÷ 600 mm; dla szerokich zastosowań w przestrzeni podłoża słabonośnego i dla posadowienia niemal każdego typu konstrukcji i obiektu budowalnego

fundamentowanie technologią pali wierconych CFA; średnica pali od 300 do 1000 mm; metoda zapewnia szybkie wykonawstwo w środowisku wrażliwym na wstrząsy i wibracje

 fundamentowanie technologią pali wkręcanych ATLAS, średnica pali od 360/530mm do 560/810 mm; metoda nie powoduje wibracji gruntu podczas robót  i nie wymaga jego wydobywania; w wyniku nacisku i rozpychania gruntu podczas wiercenia następuje poprawa jego parametrów (zagęszczenie poziome i pionowe wokół stopy pala)

 fundamentowanie i wzmacnianie posadowienia istniejących budynków oraz planowanych inwestycji w technologii MIKROPALI, także w trudnodostępnym terenie z wykorzystaniem tzw. żerdzi systemowych

 wzmacnianie i uszczelnianie gruntów oraz wzmacnianie posadowienia istniejących i projektowanych obiektów budowlanych przy zastosowaniu technologii pali (kolumn) iniekcyjnych jet-grouting; średnica pali od 400 do 2000 mm

 wzmacnianie gruntów oraz fundamentowanie istniejących i projektowanych obiektów budowlanych przy zastosowaniu technologii iniekcji rozpychającej (KMD)

 fundamentowanie technologią mieszania gruntów DSM; średnica kolumn do 1600 mm; metoda zapewnia uzdatnienie gruntów mineralnych o niewielkiej nośności.

fundamentowanie technologią ŚCIAN ŚZCZELINOWYCH o grubościach: 400 ÷ 1000 mm; dla szerokich zastosowań w przestrzeni wygrodzeń wykopów oraz posadowień pośrednich dla spełnienia wymogów wysokiej nośności

 zabezpieczenie wykopów z wykorzystaniem rozwiązań typu: ścianka berlińska, palisada (ściana palowa), w technologii ścian szczelinowych,  z możliwością wykonywania podparć pośrednich (kotwienie , rozpieranie)

 zabezpieczenie skarp wykopów oraz nasypów drogowych i kolejowych (stabilizacja podłoża, zapewnienie stateczności z wykorzystaniem m. in. gwoździowania)

 wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych w technologii WIPS, DSM, JET GROUTING, TRENCHER dla zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwfiltracyjnych do przestrzeni wykopu czy obiektów w zakres usług wchodzi także kompleksowe projektowanie konstrukcyjno-branżowe oraz geotechniczne przy użyciu nowoczesnego oprogramowania i technik komputerowych.

 badania nośności (próbne obciążenia PLT) i ciągłości pali SIT.

 wykonywanie konstrukcji zapewniających ochronę przed hałasem (ekrany akustyczne)

W zakres usług wchodzi także kompleksowe projektowanie konstrukcyjno-branżowe oraz geotechniczne przy użyciu nowoczesnego oprogramowania i technik komputerowych.