f1.jpgf2.jpgf3.jpgf4.jpgf5.jpgf6.jpg

PALE WIERCONE CFA

Technologia wykonywania pali CFA polega na uformowaniu pala podczas jednego cyklu technologicznego bez wyjmowania narzędzia wiercącego. Palownica wyposażona w ciągły świder ślimakowy ustawiana jest nad wcześniej wytyczonym geodezyjnie punktem, który określa środek projektowanego pala. Świder wwierca się w ośrodek gruntowy na projektowaną, a zarazem wystarczającą głębokość uzależnioną od parametrów pogrążania świdra, oporów świdra i innych danych monitorowanych przez doświadczonego operatora palownicy.

Podczas wwiercania świdra, grunt częściowo rozpychany jest na boki, a częściowo wynoszony na powierzchnię terenu. Gdy świder osiągnie zakładaną głębokość przez przewód rdzeniowy znajdujący się w świdrze podawana jest pod ciśnieniem specjalnie dobrana mieszanka betonowa, która szczelnie wypełnia przestrzeń pod świdrem, a ciśnienie podawania betonu nie dopuszcza do rozluźnienia podłoża. W gruntach słabonośnych powoduje zwiększenie średnicy pala oraz dogęszczenie ośrodka gruntowego. Należy pamiętać, aby prędkość podnoszenia świdra była dostosowana do wydajności podawania betonu, tak aby cały czas zapewnić nadciśnienie betonu w formowanym palu.

Po wykonaniu betonowego pala w świeżą mieszankę betonową pogrążane jest (jeżeli jest to konieczne) zbrojenie. Do zbrojenia pali CFA najczęściej stosowany jest prefabrykowany kosz zbrojeniowy lub kształtownik stalowy zagłębiany w mieszankę betonową pod obciążeniem statycznym lub wibratorem zamontowanym na koszu zbrojeniowym.

Zalety technologii pali CFA:

  • największą zaletą pali CFA są możliwości wykonywania pali w każdych warunkach gruntowych, bez ryzyka nie dowiercenia się do projektowanej rzędnej spodu pala przez np. przewarstwienia żwirowe;
  • uzyskuje się nośności większe niż od tradycyjnych pali wierconych na skutek mniejszego odprężenia gruntu w podstawie i na pobocznicy pala;
  • tempo wykonywanych prac palowych na poziomie 350 mb pali na dzień przez jeden zestaw maszyn (palownica plus pompa);
  • szeroki wachlarz doboru średnic pali pozwala na zastosowanie ich w zależności od potrzeb nośności projektowanych pali, co pozwala na mniejsze zużycie materiałów i przyczynia się do oszczędności Inwestora;
  • pale wykonuje się bez wibracji, wstrząsów przy niewielkim hałasie, co pozwala na pracę nawet w zwartej zabudowie miejskiej;
  • kontrola warunków gruntowych w trakcie wykonywania pala i możliwość dopasowania długości pala w przypadku nieosiągnięcia zakładanych parametrów wiercenia;
  • wykonywanie pali pod kątem.