f1.jpgf2.jpgf3.jpgf4.jpgf5.jpgf6.jpg

PRZESŁONY PRZECIWFILTRACYJNE

Firma Franki Fundamenty posiada jedno z największych w kraju doświadczeń związanych z wykonawstwem pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych w technologii WIPS (wibracyjnie injektowana przesłona szczelinowa). Przesłona przeciwfiltracyjna jest wykonywana przy pomocy zestawu składającego się z nasadowego młota wibracyjnego usytuowanego na stalowym profilu dwuteowym o szerokości 0,8 - 1,0 m, podczepionego do masztu palownicy. Do profilu dwuteowego na całej jego długości przymocowana jest stalowa rura służąca do podawania mieszanki uszczelniającej, zakończona dyszami umiejscowionymi u podstawy profilu. Rura ta jest połączona poprzez rurociąg ze stacją mieszania.

Dwuteowy profil wprowadza się w podłoże pod wpływem wibracji i ciężaru wibromłota. Pogrążanie do głębokości przewidzianej w projekcie następuje z przygotowanego wcześniej rowu technologicznego w osi projektowanej przesłony, który na bieżąco uzupełniany jest materiałem uszczelniającym stosowanym do wykonania przesłony. Podczas wykonawstwa bardzo ważna jest ciągła optyczna obserwacja poziomu zaczynu w rowie technologicznym (rów powinien być cały czas wypełniony zaczynem), gdyż potwierdza to poprawność wykonania przesłony. W czasie podciągania stalowego profilu dwuteowego do góry wolna przestrzeń zostaje wypełniona materiałem uszczelniającym, który wnika również w przestrzeń porową otaczającego gruntu. Konstrukcja końcówki profilu dwuteowego - stalowy miecz prowadzący - zapewnia zachowanie ciągłości przesłony poprzez zachodzenie stopki profilu w wykonany punkt poprzedzający oraz prowadzenie w osi.

Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wiąże się z odpowiednim doborem mieszanki uszczelniającej, która po stężeniu charakteryzuje się cechami odpowiadającymi parametrom projektowym. Mieszanka uszczelniająca składa się z czterech zasadniczych składników: cement, bentonit, wypełniacz i woda. Jest ona przygotowywana w stacji mieszania i dostarczana do palownicy poprzez rurociąg. Optymalna gęstość przyjmowana dla mieszanki uszczelniającej powinna wynosić 1,5 kg/dcm3.

Wśród zalet technologii WIPS należy wymienić dużą szybkość i niskie koszty wykonania przesłony, efekt dodatkowego dogęszczenia gruntu w korpusie wału, możliwość osiągnięcia dużych głębokości oraz uzyskanie ciągłej i jednorodnej przesłony.