f1.jpgf2.jpgf3.jpgf4.jpgf5.jpgf6.jpg

OBUDOWY BERLIŃSKIE, POLISADY

Ścianka berlińska - określenie pochodzące od metody zabezpieczania głębokich wykopów podczas robót przy budowie metra berlińskiego przed I wojną światową. Ścianka berlińska jest jednym z rozwiązań obudowy głębokich wykopów i ma za zadanie przeniesienie obciążenia w postaci parcia gruntu. Ścianka berlińska, składa się z pali, najczęściej stalowych dwuteowników, o określonym rozstawie (od 1,0 do 2,0 m) i opinki, wypełniającej wolne przestrzenie między palami (najczęściej z krawędziaków / bali drewnianych). Opinkę zakłada się za półki pali sukcesywnie w miarę głębienia wykopu, który wykonuje się etapami o miąższości dostosowanej do rodzaju i stanu gruntu. Kształtownik stalowy wwibrowuje się w grunt lub osadza w otworze po uprzednim odwiercie świdrem do pali CFA. Otwór wypełnia się zawiesiną twardniejącą (cementowo - bentonitową) lub betonem. Metoda osadzania kształtownika w otworze po uprzednim odwiercie jest bardzo popularna na terenach mocno zurbanizowanych ponieważ nie powoduje szkodliwych drgań i wibracji dla istniejącej zabudowy sąsiedniej.

Franki Fundamenty realizują również zabezpieczenie wykopu w pokrewnej technologii, a mianowicie ścianki Lutecja. Różnica polega tylko na tym, że zamiast krawędziaków drewnianych, przestrzeń między słupami wypełnia się siatką stalową i torkretem.

Obudowa berlińska jest sprawdzonym sposobem zabezpieczenia głębokich wykopów i z tego powodu znajduje szerokie zastosowanie. Decydując się na zastosowanie obudowy berlińskiej należy uwzględniać ograniczenia wynikające z uwarunkowań technologicznych. Metoda ta ma zastosowanie przy zabezpieczaniu ścian wykopów w gruntach nienawodnionych. Cechą charakterystyczną tej metody jest prostota i niskie koszty wykonania w porównaniu z innymi typami ścian oporowych. Może być w wielu przypadkach alternatywą dla ścianek szczelnych i szczelinowych przynoszącą wymierne korzyści ekonomiczne.

 

Palisada – ściana palowa - jest jednym z rodzajów obudowy głębokich wykopów, gdzie wymagana jest duża sztywność obudowy i małe przemieszczenia oraz gdzie nie może być zastosowane zabezpieczenie wykopów za pomocą grodzic stalowych czy ścianki berlińskiej z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy.