f1.jpgf2.jpgf3.jpgf4.jpgf5.jpgf6.jpg

TECHNOLOGIA DSM

Technologia DSM (Deep Soil Mixing) – technologia opracowana w latach 70-tych w Japonii. Jej istota polega na wzmocnieniu słabego podłoża gruntowego poprzez wykonanie w gruncie kolumn z cementogruntu o odpowiednio dobranej średnicy, długości i rozstawie.

Kolumny te wykonuje się za pomocą palownicy z głowicą szybkoobrotową, wyposażonej w zestaw zakończony specjalnej konstrukcji mieszadłem. Proces technologiczny polega na pogrążaniu w gruncie mieszadła dzięki którego kształcie grunt jest odspajany i mieszany ze spoiwem o odpowiednio dobranych parametrach, tłoczonym za pomocą pompy. Najczęściej stosowanym spoiwem jest zaczyn cementowy albo cement lub wapno w stanie suchym, które reagują z wodą zawartą w gruncie. Zestaw z mieszadłem jest zagłębiany w gruncie do głębokości projektowej kilka razy z jednoczesnym obrotem i tłoczeniem zaczynu dzięki czemu spoiwo zostaje w sposób odpowiedni wymieszane z gruntem stanowiącym kruszywo i z wodą gruntową, a tym samym zostaje uformowana prawidłowa kolumna DSM. W razie konieczności po wykonaniu do kolumny można wprowadzić zbrojenie.

Do zalet technologii DSM zalicza się brak wibracji przy wykonywaniu, brak urobku, brak konieczności transportu na budowę dużych mas kruszywa i dość dużo szybkość wykonania.

Wśród wad technologii DSM należy wymienić przede wszystkim niejednorodność kolumny z cementogruntu, znacznie mniejsza nośność w porównaniu z kolumnami betonowymi lub palami oraz konieczność wykonywania przed realizacją poletek próbnych.

Technologię DSM wykorzystuję się do wzmacniania podłoża zarówno pod budynki jak i pod budowle liniowe komunikacyjne, hydrotechniczne.

Technologię DSM wykorzystuje się również do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych na wałach przeciwpowodziowych. Spoiwo modyfikuję się poprzez dodanie np. bentonitu, a kolumny są wykonywane liniowo z zakładem tak aby utworzyć przesłonę o odpowiednich parametrach filtracyjnych.