Iniekcja rozpychająca (KMD lub CG)

Iniekcja rozpychająca (KMD lub CG)

Iniekcja rozpierająca polega na wprowadzeniu w podłoże iniektu w postaci pasty o niskim opadzie, podawanej pod ciśnieniem kilkakrotnie wyższym od ciśnienia nakładu w celu wyparcia, wymiany i wzmocnienia słabonośnego gruntu. Powodem używania pasty iniekcyjnej jest konieczność przeciwdziałania nadmiernemu rozprzestrzenianiu się pasy w pobliżu źródła iniekcji.

<p>Rys. 1 Ustawienie żerdzi w osi, regulacja, zawiercanie koronką</p>   <p>Rys. 2 Po osiągnięciu projektowanej głębokości następuje rozpoczęcie procesu iniekowania podłoża</p>     <p>Rys. 3 Wykonanie kolejnych iniekcji rozpychających na wyznaczonych głębokościach, formowanie ciągłej mikrokolumny dogęszczającej, stała kontrola procesu iniekowania podłoża</p>       <p>Rys. 4 Zakończenie procesu formowania ciągłej kolumny dogęszczającej</p>

Rys. 1 Ustawienie żerdzi w osi, regulacja, zawiercanie koronką

Rys. 2 Po osiągnięciu projektowanej głębokości następuje rozpoczęcie procesu iniekowania podłoża

Rys. 3 Wykonanie kolejnych iniekcji rozpychających na wyznaczonych głębokościach, formowanie ciągłej mikrokolumny dogęszczającej, stała kontrola procesu iniekowania podłoża

Rys. 4 Zakończenie procesu formowania ciągłej kolumny dogęszczającej