Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe

element wprowadzony w grunt, składający się z elementu zbrojącego i otuliny z kamienia cementowego wykonany zwykle pod pewnym kątem w stosunku do poziomu, który mobilizuje tarcie w gruncie wzdłuż całej jego długości, może pracować również na ścinanie i zginanie, służy zapewnieniu stateczności zabezpieczanego elementu.

Gwoździe gruntowe

specjalna odmiana kotew gruntowych, która ma za zadanie stabilizację zbocza, współpracując z lekką konstrukcja oporową opartą na idei zbrojenia wgłębnego gruntu, realizowanego poprzez wbudowanie w masyw gruntowy układu iniekcyjnych gwoździ gruntowych o odpowiednich parametrach technicznych (rozstaw, długość, nachylenie, nośność), połączonych z nim za pomocą buław z kamienia cementowego, stanowiąca zabezpieczenie stateczności ogólnej skarpy, uzupełniona i współpracująca z systemem oblicowania.

<p>Rys. 1 Ustawienie w osi, regulacja i wiercenie.</p> <p>Rys. 2 Wiercenie  gwoździa iniekcyjnego / kotwy systemem samo wiercącego zbrojenia z jednoczesną iniekcja zaczynu.</p>     <p>Rys. 3 Osadzenie iniekcyjnego  gwoździa / kotwy   w strefie zakotwienia (w tzw. strefie biernej)</p>         <p>Rys. 4 Dalsze prace: pokrycie powierzchni zbocza powłoką o charakterze ochronnym i stabilizującym, sprężenie kotew </p>

Rys. 1 Ustawienie w osi, regulacja i wiercenie.

Rys. 2 Wiercenie gwoździa iniekcyjnego / kotwy systemem samo wiercącego zbrojenia z jednoczesną iniekcja zaczynu.

Rys. 3 Osadzenie iniekcyjnego gwoździa / kotwy w strefie zakotwienia (w tzw. strefie biernej)

Rys. 4 Dalsze prace: pokrycie powierzchni zbocza powłoką o charakterze ochronnym i stabilizującym, sprężenie kotew