O firmie

O firmie

Firma Franki Fundamenty S. A. w Poznaniu wywodzi swą działalność i tradycje od firmy, założonej w Belgii w 1911 roku zajmującej się nowatorską na owe czasy działalnością inżynierską w zakresie geotechniki zastosowań specjalnych. Do chwili obecnej podczas ponad stuletniej działalności firma Franki Fundamenty wyspecjalizowała się przede wszystkim w zakresie tzw. głębokiego fundamentowania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża oraz zabezpieczenia skarp i nasypów.

Już w 1936 roku istniała w Polsce filia firmy belgijskiej pod nazwą „PALE FRANKI”.

W okresie powojennym firma Franki pojawiła się na polskim rynku budowlanym w dniu 1 lutego 1999 jako spółka Travaux Speciaux Franki sp. z o.o. w Poznaniu, przejmując działalność i wszystkie składniki majątkowe łącznie z zatrudnionymi pracownikami po Przedsiębiorstwie Budowlanym „Harvey” w Poznaniu. Spółka Travaux Speciaux Franki (później Franki Fundamenty Sp. z o. o.) była własnością w większości kapitału francuskiego–Grupy Fayat do roku 2013. W 2013 r. Firma została wykupiona przez polski kapitał poszerzając ofertę inżynierskich rozwiązań specjalistycznych dla budownictwa oferowanych w ramach grupy Via Polonia. Od sierpnia 2014 roku realizuje swoje cele w formie spółki kapitałowej jako Franki Fundamenty S. A. w Poznaniu.

Kompleksowość oferowanych usług możliwa jest dzięki rozbudowanej bazie projektowo – sprzętowej. Posiadamy własną pracownię projektową, realizującą zarówno projekty wykonawcze jak i opracowania i kosztorysy dla celów ofertowania usług zarówno w zakresie geotechniki jak również pozostałych branż w tym projektowania obiektów mostowych. Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym z centralną bazą sprzętu zlokalizowaną w Poznaniu, zdolną w  odpowiedzi na zapotrzebowanie techniczne realizowanych budów - do konserwacji i remontu maszyn oraz regeneracji osprzętu wiertniczego.

Z roku na rok uczestniczymy w coraz większej liczbie projektów, zwiększając kompleksowość obsługi klientów. 

Zapraszamy do współpracy.