Pale przemieszczeniowe CMC

Pale przemieszczeniowe CMC

Technologia pali przemieszczeniowych jest nowoczesną, wydajną metodą fundamentowania, stosowaną dziś bardzo powszechnie przez firmy wykonawcze. W Polsce pale te są znane zaledwie od kilkunastu lat.

Firma Franki Fundamenty rozpoczęła wykonawstwo pali przemieszczeniowych jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadzając na rynek krajowy autorskie rozwiązanie pali przemieszczeniowych ATLAS. Obecnie oferta została rozszerzona o pale przemieszczeniowe CMC. Techniką tą wykonuje się pale o średnicach od 360 do 620 mm. Dzięki licznym realizacjom i wykonaniu wielu badań nośności pali, nasza firma zebrała ogromne doświadczenie wykonawcze związane z palami przemieszczeniowymi CMC.

Istota technologii polega na wkręceniu w grunt głowicy przemieszczeniowej na głębokość odpowiadającą długości projektowej pala. Wkręcanie odbywa się w specjalny sposób w jednym cyklu, bez wyjmowania narzędzia. Dzięki specjalnej konstrukcji świdra ilość wynoszonego urobku jest niewielka a cały urobek zostaje rozepchnięty w otaczający grunt, chroniąc otwór i otaczający grunt przed rozluźnieniem oraz powodując dogęszczenie ośrodka gruntowego. Po osiągnięciu zamierzonej głębokości, głowicę przemieszczeniową podciąga się z równoczesnym wtłaczaniem przez rurę rdzeniową specjalnie dobranej mieszanki betonowej. Jest to mieszanka pompowalna, o odpowiedniej konsystencji (S3/S4) i granulacji kruszywa (najczęściej do 16 mm) oraz zawartości cementu (~350 kg/m3). Prędkość wyciągania głowicy jest dostosowana do wydajności podawania mieszanki, tak aby przez cały czas formowania pala zapewnić wymagane jej nadciśnienie. Dzięki temu beton szczelnie wypełnia przestrzeń pod głowicą. Ciśnienie mieszanki betonowej utrzymuje stateczność otworu i zapewnia dobre zespolenie trzonu pala z gruntem. Po wyjęciu głowicy, w świeżą mieszankę wprowadza się szkielet zbrojeniowy o długości zbliżonej lub mniejszej od głębokości otworu. Szkielet zbrojeniowy jest wprowadzany przez wciskanie (pod własnym ciężarem, grawitacyjnie albo przy pomocy koparki) lub wibrowanie lekkim wibratorem elektrycznym.

Cały proces wykonywania pali przemieszczeniowych CMC jest monitorowany dzięki ciągłej kontroli i rejestracji parametrów wiercenia (posuw świdra, prędkość obrotowa, ciśnienie na głowicy i moment stołu wiertniczego) i formowania (prędkość unoszenia świdra, wydajności, ciśnienie mieszanki betonowej, profil wypełnienia otworu). Palownice wyposażane są w urządzenia rejestrujące parametry wykonywania pala, które wyświetlane są na monitorze w kabinie operatora i rejestrowane w pamięci komputera. Urządzenie umożliwia operatorowi bieżącą kontrolę oraz sterowanie procesem wiercenia i betonowania. Zarejestrowane parametry są podstawą do sporządzenia wiarygodnej i dokładnej metryki pala. Zawiera ona szereg informacji, m.in.: numer pala, lokalizację obiektu, datę, średnicę, pochylenie, rzędne i długości wiercenia i betonowania, zużycie betonu, czasy wiercenia i betonowania, dane dotyczące mieszanki betonowej, szybkości wiercenia i wyciągania głowicy, ciśnienia w instalacji hydraulicznej palownicy obrazującego opory zagłębiania głowicy.

Technika pali przemieszczeniowych CMC rozwinęła się szybko. Pale te są przydatne niemal we wszystkich warunkach gruntowych. Palownice o dużej mocy, z wysokociśnieniowymi napędami hydraulicznymi oraz dociskiem głowicy pozwoliły znacząco zwiększyć szybkość robót, nawet do 600 mb pali na dzień. Dzięki takiej wydajności pale CMC stały się relatywnie tańsze od innych pali formowanych w gruncie. Również brak wibracji i wstrząsów oraz stosunkowo nieduży hałas zdecydowały o ogromnym zapotrzebowaniu na te pale. W wielu krajach obecnie zastąpiły one niemal zupełnie pale wbijane, a także klasyczne pale wiercone z rurowaniem lub w zawiesinie.

Zalety technologii pali przemieszczeniowych:

 • podczas wykonywania pali przemieszczeniowych grunt jest przemieszczany na boki i dzięki temu uzyskujemy dogęszczenie ośrodka i polepszenie współpracy między pobocznicą pala a gruntem;
 • brak urobku wydostającego się na powierzchnię terenu;
 • bardzo duże nośności spowodowane dogęszczeniem gruntu wokół pala w czasie wykonawstwa,
 • szybki i pewny montaż zbrojenia,
 • niskie zużycie betonu w porównaniu z palami wykonywanymi w innych technologiach;
 • tempo wykonywanych prac palowych na poziomie nawet 600 mb pali na dzień przez jeden zestaw maszyn;
 • szeroki wachlarz doboru średnic pali pozwala na zastosowanie ich w zależności od potrzeb nośności projektowanych pali, co pozwala na mniejsze zużycie materiałów i przyczynia się do oszczędności inwestora;
 • pale wykonuje się bez wibracji, wstrząsów przy niewielkim hałasie co pozwala na pracę nawet w zwartej zabudowie miejskiej;
 • kontrola warunków gruntowych w trakcie wykonywania pala i możliwość dopasowania długości pala w przypadku nieosiągnięcia zakładanych parametrów wiercenia;

<p>Rys. 1 Ustawienie głowicy przemieszczeniowej w osi, regulacja, pogrążanie świdra z jednoczesnym przemieszczeniem gruntu na boki</p>   <p>Rys. 2 Pogrążenie głowicy w warstwie nośnej z jednoczesnym obrotem i naciskiem na wiertło</p>     <p>Rys. 3. Tłoczenie mieszanki betonowej wraz z jednoczesnym powolnym wykręcaniem głowicy przemieszczeniowej, stała kontrola procesu formowania pala.</p>       <p>Rys. 4 Po wykonaniu betonowania następuje wstawianie zbrojenia.</p> </p>

Rys. 1 Ustawienie głowicy przemieszczeniowej w osi, regulacja, pogrążanie świdra z jednoczesnym przemieszczeniem gruntu na boki

Rys. 2 Pogrążenie głowicy w warstwie nośnej z jednoczesnym obrotem i naciskiem na wiertło

Rys. 3. Tłoczenie mieszanki betonowej wraz z jednoczesnym powolnym wykręcaniem głowicy przemieszczeniowej, stała kontrola procesu formowania pala.

Rys. 4 Po wykonaniu betonowania następuje wstawianie zbrojenia.