Palisada (ściana palowa)

Palisada (ściana palowa)

Jest jednym z rodzajów obudowy głębokich wykopów, gdzie wymagana jest duża sztywność obudowy i małe przemieszczenia oraz gdzie nie może być zastosowane zabezpieczenie wykopów za pomocą grodzic stalowych czy ścianki berlińskiej z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy.

Najczęściej wykonuje się pale wiercone w rurach obsadowych lub pale wiercone świdrem ciągłym CFA. Układ pali w palisadzie może być na styk, z niewielkimi przerwami (10 - 15 cm przy gruntach spoistych twardoplastycznych) lub pale mogą nachodzić na siebie.